Befattningar

- Visar 15 av totalt 73
Styrelse
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Ordförande Revisionsbyrån Andersson & Co i Olofström AB 5 6 474' SEK (2020)
11,4% Bra (2020)
Ordförande Revisionsbyrån Andersson & Co i Karlshamn AB 9 14 656' SEK (2020)
23,9% Mycket bra (2020)
Ledamot Revisionsbyrån Andersson & Co i Olofström AB 5 6 474' SEK (2020)
11,4% Bra (2020)
Ledamot Revisionsbyrån Andersson & Co i Karlshamn AB 9 14 656' SEK (2020)
23,9% Mycket bra (2020)
Ledamot Revisionsbyrån Andersson & Co i Bromölla AB 3 4 462' SEK (2020)
14,5% Bra (2020)
Tillsynsbefattningar
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Huvudansvarig revisor ElCommunication i Sydost Aktiebolag 0 3 066' SEK (2020)
34,8% Mycket bra (2020)
Huvudansvarig revisor ENDUO Aktiebolag 2 10 273' SEK (2019)
5,6% Svag (2019)
Huvudansvarig revisor Ljungryda Fastighets AB 0 1 201' SEK (2019)
44,3% Mycket bra (2019)
Huvudansvarig revisor ELIAS Syd AB 81 101 201' SEK (2020)
6% Tillfredsst. (2020)
Huvudansvarig revisor Fru Bär AB 30 52 924' SEK (2020)
5,9% Svag (2020)
Andra
Befattning Företag Anställda Omsättning Vinstmarginal
Revisorssuppleant Fellessons Byggnadsvaror Aktiebolag 82 357 481' SEK (2020)
5,5% Svag (2020)
Revisorssuppleant Aktiebolaget Hultsfreds Bostäder 35 130 284' SEK (2019)
19,9% Mycket bra (2019)
Revisorssuppleant Eric Idoff Johanssons Bil Aktiebolag 12 94 162' SEK (2020)
4,6% Svag (2020)
Revisorssuppleant Eric I Johanssons Bilagenturer Aktiebolag 1 192' SEK (2020)
2 032,8% Mycket bra (2020)
Revisorssuppleant Holje International Aktiebolag 0 9 169' SEK (2019)
70,1% Mycket bra (2019)
Styrelse
Ordförande
Anställda: 5
Omsättning: 6 474' SEK (2020)
Vinstmarginal: 11,4% Bra (2020)
Ordförande
Anställda: 9
Omsättning: 14 656' SEK (2020)
Vinstmarginal: 23,9% Mycket bra (2020)
Ledamot
Anställda: 5
Omsättning: 6 474' SEK (2020)
Vinstmarginal: 11,4% Bra (2020)
Ledamot
Anställda: 9
Omsättning: 14 656' SEK (2020)
Vinstmarginal: 23,9% Mycket bra (2020)
Ledamot
Anställda: 3
Omsättning: 4 462' SEK (2020)
Vinstmarginal: 14,5% Bra (2020)
Tillsynsbefattningar
Huvudansvarig revisor
Anställda: 0
Omsättning: 3 066' SEK (2020)
Vinstmarginal: 34,8% Mycket bra (2020)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 2
Omsättning: 10 273' SEK (2019)
Vinstmarginal: 5,6% Svag (2019)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 0
Omsättning: 1 201' SEK (2019)
Vinstmarginal: 44,3% Mycket bra (2019)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 81
Omsättning: 101 201' SEK (2020)
Vinstmarginal: 6% Tillfredsst. (2020)
Huvudansvarig revisor
Anställda: 30
Omsättning: 52 924' SEK (2020)
Vinstmarginal: 5,9% Svag (2020)
Andra
Revisorssuppleant
Anställda: 82
Omsättning: 357 481' SEK (2020)
Vinstmarginal: 5,5% Svag (2020)
Revisorssuppleant
Anställda: 35
Omsättning: 130 284' SEK (2019)
Vinstmarginal: 19,9% Mycket bra (2019)
Revisorssuppleant
Anställda: 12
Omsättning: 94 162' SEK (2020)
Vinstmarginal: 4,6% Svag (2020)
Revisorssuppleant
Anställda: 1
Omsättning: 192' SEK (2020)
Vinstmarginal: 2 032,8% Mycket bra (2020)
Revisorssuppleant
Anställda: 0
Omsättning: 9 169' SEK (2019)
Vinstmarginal: 70,1% Mycket bra (2019)

Direkta förbindelser

- Visar 8 av 140 totalt

Jenny Pernilla Kristina Edwards