ADVOKATFIRMAN FYLGIA KOMMANDITBOLAG

Org.nr 969633-9994
Nybrogatan 11, 114 39 Stockholm

Befattningar

Prokurist Anders Bo Magnus Flinck (f 1956)
Prokurist Sven Göran Mikael Mandorff (f 1960)
Prokurist Anders Johan Sandberg (f 1962)
Prokurist Lars Martin Ragnar Nylund (f 1962)
Prokurist Carl Henrik Börjesson (f 1959)
Prokurist Fredrik Sarman (f 1977)
Prokurist John Fredrik Winroth (f 1985)
Prokurist Bo Magnus Söder (f 1964)
Prokurist Anna Katarina Svensdotter Lindgren (f 1966)
Prokurist Karl Anders Göran Aspegren (f 1960)
Prokurist Carl Jakob Louis Callmander d'Avignon (f 1976)
Prokurist Åsa Maria Thorell Hejdenberg (f 1958)
Prokurist Åsa Gudrun Lennmor (f 1967)
Prokurist Per Johan Norén (f 1984)
Prokurist Martin Antero Wiklundh (f 1978)
Prokurist Mattias Hildebrand Larsson (f 1972)
Prokurist Karl Sten Mathias Winge (f 1974)
Prokurist Inger Elisabeth Cecilia Byman (f 1965)
Prokurist Carl Martin Gynnerstedt (f 1975)
Prokurist Johan Markus Andreas Garfvé (f 1982)
Huvudansvarig revisor Carl-Johan Henrik Kjellman (f 1974)
Komplementär Advokatfirman Fylgia Aktiebolag
Kommanditdelägare Advokatfirman Åsa Thorell Hejdenberg Aktiebolag
Kommanditdelägare Advokat Anders Flinck Aktiebolag
Kommanditdelägare Advokat Åsa Lennmor AB
Kommanditdelägare Johan Sandberg Advokataktiebolag
Kommanditdelägare Anders Aspegren Advokatbyrå AB
Kommanditdelägare Advokat Bo Söder Aktiebolag
Kommanditdelägare Advokat Lars Nylund AB
Kommanditdelägare Advokat Göran Mandorff Aktiebolag
Kommanditdelägare Kvarnbacken Cview AB
Kommanditdelägare Advokat Henrik Börjesson AB
Kommanditdelägare Advokatfirman Callmander d'Avignon AB
Kommanditdelägare Advokatfirman Sarman AB
Kommanditdelägare Advokatfirman Mattias Larsson AB
Kommanditdelägare TheoDike Consulting AB
Kommanditdelägare Advokatfirman Inger Byman AB
Kommanditdelägare Gynnerstedt Advokatbyrå AB
Kommanditdelägare Advokat Johan Norén AB
Kommanditdelägare Advokatfirman Antero AB
Kommanditdelägare Advokatfirman KSMW AB
Kommanditdelägare Advokat Fredrik Winroth AB
Kommanditdelägare Advokat Garfvé AB
Revisor BDO Mälardalen AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas ensam av komplementären
Källa: Creditsafe

Koncern

Visa mer / mindre information