Aktiebolaget Bång & Lewerth

Org.nr 556174-7410 Rekonstruktion inledd 14.11.2018

Befattningar

Ledamot Marcus Arne Bernado Bäck (f 1976)
Suppleant Karin Kristina Bäck (f 1978)
Revisor Sten Anders Larsson (f 1953)
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas var för sig av
  • ledamoten
  • suppleanten
Källa: Creditsafe