BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FRIGG

Org.nr 717600-0912
Kungsgatan 46, 753 21 Uppsala

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av ledamöterna
Källa: Creditsafe