BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PELIKANEN 5

Org.nr 769607-9917
Katarina bangata 13, 116 39 Stockholm

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av ledamöterna
Källa: Creditsafe