Proff
Proff

Ekerum Golf & Resort AB

Certificates.UC_SIGILL.5.title

Certificates.UC_SIGILL.5.title

businessId556559-4032
CompanyPage.phoneLabel0485-56 32 20
CompanyPage.addressLabelGårdsvägen 22, 387 92 Borgholm

CompanyRolesCard.title

RoleGroups.group

Extern verkställande direktör

RoleGroups.group

Huvudansvarig revisor
Revisor

AuthorisedSignatoryCard.title

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas två i förening av

Eklöf, Ulf Nils Gustaf

Gullstrand, Per Erik

Lagerlöf, Magnus Fredrik Joakim

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman

beträffande löpande förvaltningsåtgärder

TopShareholders.title

Ekerum Golf & Resort AB har 1 ägare

TopShareholder.topShareholder

Ägarinformation presenteras i samarbete med Valu8.

Valu8 erbjuder information om såväl ägande som verklig ägande som verklig huvudman (UBO) i hela Norden men också i ett antal andra europeiska europeiska länder. Kontakta oss för för att få veta mer om europeisk bolagsinformation.

Mer info om Valu8 Ägarinformation
Källa: Valu8

CorporateStructure.CorporateStructureDetailsCard.title

CorporateStructure.CorporateStructureDetailsCard.isPartOfGroupWith
CorporateStructure.CorporateStructureDetailsCard.numberOfSubsidiaries
CorporateStructure.CorporateStructureDetailsCard.infoText

contactForm.title

contactForm.description

contactForm.form.title