Ekonomisk Förening För Råholmens Bryggor

Org.nr 716408-5321
ÅRSNÄS 180, 442 98 Kode

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen
  • Firman tecknas två i förening av
  • ledamöterna
  • Styrelsen ska bestå av 4 styrelseledamöter och 2
  • styrelsesuppleanter.
Källa: UC