Förskolepedagogik Inlärning - Utveckling Lisa Handelsbolag

Org.nr 916613-7720
Nordenskiöldsgatan 21 B, 413 09 Göteborg

Befattningar

Bolagsman Ingrid Marianne Pramling Samuelsson (f 1946)
Bolagsman Elisabet Irene Doverborg (f 1947)
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas gemensamt av bolagsmännen
Källa: Creditsafe