FESToTÄLT Uthyrningar Syd AB

Org.nr 556795-4630

Befattningar

Ledamot Jonny Wilhelm Ahlgren (f 1971)
Suppleant Anna Maria Ahlgren (f 1970)
Huvudansvarig revisor Stig Marcus Olofsson (f 1988)
Revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas var för sig av
  • ledamoten
  • suppleanten
Källa: Creditsafe