Forever Living Products Scandinavia Aktiebolag

Org.nr 556534-5260
Kvarnbygatan 2 B, 431 34 Mölndal

Befattningar

Ordförande Gregg Elliott Maughan (f 1968)
Ledamot Gregg Elliott Maughan (f 1968)
Ledamot Yves Hamon (f 1960)
Suppleant Bob Parker (f 1956)
Extern firmatecknare Fredrik Roger Alerstam (f 1970)
Extern firmatecknare O Hare Aidan George (f 1969)
Extern firmatecknare Sigrun Charlotta Orvenholt (f 1964)
Huvudansvarig revisor Paul Hans-Olof Schultz (f 1968)
Revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av Aidan George, O Hare Hamon, Yves Maughan, Gregg Elliott Firman tecknas i förening av Alerstam, Fredrik Roger Orvenholt, Sigrun Charlotta
Källa: Creditsafe

Ägare

Forever Living Products Scandinavia Aktiebolag har 1 ägare.

  • Största ägare
  • 1: Forever Living Products Sweden LLC
Källa: Valu8

Ägarinformation presenteras i samarbete med Valu8.
Valu8 erbjuder information om såväl ägande som verklig
huvudman (UBO) i hela Norden men också i ett antal andra
europeiska länder. Kontakta oss för att få veta mer om
detta eller annan europeisk bolagsinformation.

Mer info om Valu8 Ägarinformation

Koncern

Visa mer / mindre information
FOREVER LIVING PRODUCTS SWEDEN L.L.C.