Guld- och Proteslaboratoriet i Fjälkinge Aktiebolag

Org.nr 556447-6942

Befattningar

Ledamot Johan Mauritz Hedvall (f 1970)
Suppleant Ove Martin Hedvall (f 1970)
Huvudansvarig revisor Martin Hugo Troedsson (f 1976)
Revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av
  • ledamoten
Källa: Creditsafe