HSB Bostadsrättsförening Kroksemyren i Tjörn

Org.nr 716444-1581

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av Andreasson, Annica Marie Govrie, Gabriel Nyqvist, Per Jonas Ström, Emelie Maria
Källa: Creditsafe