HSB GÖTEBORG EK FÖR

Org.nr 757200-8766
Sven Hultins Plats 2, 412 58 Göteborg

Befattningar

Ordförande Lena Marie Carlberg (f 1964)
Ledamot Sofie Elisabeth Strempel (f 1976)
Ledamot Lars Tage Ivarsson (f 1950)
Ledamot Bengt Lennart Edvard Löfgren (f 1950)
Ledamot Dan Uno Jagefeldt (f 1954)
Ledamot Lena Marie Carlberg (f 1964)
Ledamot Jim Lennart Westring (f 1954)
Ledamot Emma-Kara Nilsson (f 1971)
Ledamot Maria Christina Lindqvist (f 1964)
Ledamot Haris Huric (f 1985)
Ledamot Ingrid Maria Bexell Hultén (f 1967)
Suppleant Lars Erik Hoonk (f 1959)
Suppleant Julia Viola Bröndum (f 1994)
Arbetstagarrepresentant Lars Erik Hoonk (f 1959)
Arbetstagarrepresentant Jim Lennart Westring (f 1954)
Arbetstagarrepresentant Maria Christina Lindqvist (f 1964)
Arbetstagarrepresentant Julia Viola Bröndum (f 1994)
Extern verkställande direktör Lars Göran Mikael Andersson (f 1960)
Extern firmatecknare Young-Mi Lizz Wiklund (f 1970)
Extern firmatecknare Marie Christina Ideström (f 1964)
Extern firmatecknare Ulla Birgitta Boberg (f 1961)
Extern firmatecknare Kjell Christer Nygren (f 1957)
Extern firmatecknare Lena Maria Josgård (f 1969)
Extern firmatecknare Olof Henrik Oswald Wolfbrandt (f 1969)
Extern firmatecknare Lars Peter Karlsson (f 1972)
Extern firmatecknare Freja Kim Bramsen (f 1976)
Extern firmatecknare Kristian Berndt Gunnar Isberg (f 1985)
Extern firmatecknare Barbro Emma Heléne Hård (f 1962)
Extern firmatecknare Ingrid Margareta Jeanette Holmén (f 1963)
Extern firmatecknare Bengt Magnus Löfling (f 1974)
Huvudansvarig revisor Inger Margareta Kollberg (f 1968)
Revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av Andersson, Lars Göran Mikael Boberg, Ulla Birgitta Bramsen, Freja Kim Carlberg, Lena Marie Holmén, Ingrid Margareta Jeanette Hård, Barbro Emma Heléne Ideström, Marie Christina Isberg, Kristian Berndt Gunnar Josgård, Lena Maria Karlsson, Lars Peter Löfgren, Bengt Lennart Edvard Löfling, Bengt Magnus Nygren, Kjell Christer Wiklund, Young-Mi Lizz Wolfbrandt, Olof Henrik Oswald Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe

Koncern

Visa mer / mindre information