Ikano Bank AB (publ)

Org.nr 516406-0922
Hyllie Boulevard 27, 215 32 Malmö

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av Eklund, Carl-Gustav Henrik Olsson, Ernst NiclasFirman tecknas två i förening av Goldkuhl, Per Anders Martin Pålsson, Olof Mattias Roslund Johansson, Emma Marie Emily Sundstén, Anja Katharina Firman tecknas av en av Eklund, Carl-Gustav Henrik Olsson, Ernst Niclasi förening med en av Bjurup, Carl Johan Anders Hedgate, Dan Greger John Lund, Christian Carl Gerhard Palm, Maria Teresia Kristina Staulund, Henrik Svantesson, Jessica Marléne Wanby, Anna Kristina CharlottaFirman tecknas av en av Goldkuhl, Per Anders Martin Pålsson, Olof Mattias Roslund Johansson, Emma Marie Emily Sundstén, Anja Katharina i förening med Hansson, Bo Fredrik Kontic, Vedran Sveding Otterström, Angelika Maria Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe