Lövestad Larmcentral AB

Org.nr 556583-1285

Befattningar

Ledamot Karl Mikael Norlander (f 1978)
Suppleant Erik Johan Oscar Englund (f 1980)
Extern verkställande direktör Robert Åke Lönnstrand (f 1962)
Huvudansvarig revisor Rolf Nicklas Kullberg (f 1970)
Revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas var för sig av
  • ledamoten
  • suppleanten Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe