Lövestad Larmcentral AB

Org.nr 556583-1285

Befattningar

Ledamot Per Stefan Sandström (f 1967)
Suppleant Erik Johan Oscar Englund (f 1980)
Extern verkställande direktör Robert Åke Lönnstrand (f 1962)
Revisor Bo Lars Olav Tjärnehov (f 1949)
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av
  • ledamoten
  • suppleantenDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe