Möller Bil Sverige AB

Org.nr 556298-7510

Befattningar

Ordförande Petter Hellman (f 1976)
Verkställande direktör Stein Ivan Solbakken (f 1968)
Ledamot Stein Ivan Solbakken (f 1968)
Ledamot Ketil Borgvin Dørre (f 1971)
Ledamot Petter Hellman (f 1976)
Särskild delgivningsmottagare Lena Therese Stjernlöw (f 1970)
Huvudansvarig revisor Lars Gustaf Kylberg (f 1969)
Revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av
  • Hellman, Petter Firman tecknas två i förening av
  • ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Källa: Creditsafe