OSM Crew Management AB

Org.nr 556736-2875

Befattningar

Ordförande Peter Burkal (f 1962)
Ledamot Peter Burkal (f 1962)
Ledamot Claus Bjerregaard Poulsen (f 1976)
Suppleant Christina Gustafsson Klemmensen (f 1973)
Särskild delgivningsmottagare Lena Marie Ambjörnsson (f 1973)
Huvudansvarig revisor Per Kristian Raa (f 1960)
Revisor Ernst & Young Aktiebolag
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av
  • ledamöterna
  • suppleanten
Källa: Creditsafe