Ricoh Sverige AB

Org.nr 556228-8851

Befattningar

Ordförande David Mills (f 1958)
Ledamot David Mills (f 1958)
Ledamot Nicola Clare Dowing (f 1974)
Extern firmatecknare Le Anh Huynh Tsung (f 1972)
Extern firmatecknare Raffaele Zaccardi (f 1961)
Huvudansvarig revisor Mikael Emil Frödin (f 1975)
Revisor KPMG AB
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av
  • ledamöterna Firman tecknas var för sig av
  • Huynh Tsung, Le Anh
  • Zaccardi, RaffaeleStyrelsen ska bestå av 3 styrelseledamöter och 0 styrelsesuppleanter. Registrerad verkställande direktör saknas.
Källa: Creditsafe