Sydsvenska Elanläggningar SSE Aktiebolag

Org.nr 556199-1349

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av
  • ledamöterna
  • suppleanterna
Källa: Creditsafe