VärmeKompaniet Stockholm AB

Org.nr 556668-2448

Befattningar

Ledamot Tony Peter Olsson (f 1960)
Suppleant Åsa Karin Olsson (f 1960)
Revisor Ulf Peter Burholm (f 1968)
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas var för sig av
  • ledamoten
  • suppleanten
Källa: Creditsafe