YBB Ystad Bilbesiktning AB

Org.nr 556838-9307

Befattningar

Verkställande direktör Richard Gimsér (f 1968)
Vice verkställande direktör Kirsten Tams (f 1970)
Ledamot Richard Gimsér (f 1968)
Suppleant Kirsten Tams (f 1970)
Revisor Per Axel Håkan Ahlquist (f 1960)
Källa: Creditsafe

Firmatecknare

  • Firman tecknas var för sig av
  • ledamoten
  • suppleanten
Källa: Creditsafe