Proff
Proff

Åbergs Vtc Parts Aktiebolag

Org.nr556339-4237
AdressSkebokvarnsvägen 233, 124 52 Bandhagen

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-042021-042020-042019-042018-04
Startdatum

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

2017-05-01

Slutdatum

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

2018-04-30

LÖNER

2022-042021-042020-042019-042018-04
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-042021-042020-042019-042018-04
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

12 070

13 068

12 050

11 755

10 181

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−9 763

−10 139

−10 042

−9 728

−8 191

Rörelseresultat efter avskrivningar

2 308

2 928

2 008

2 027

1 991

Utdelningar

0

0

2 000

2 000

1 500

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

5

25

14

29

2

Räntekostnader och liknande resultatposter

−20

−12

−17

−18

−6

Resultat efter finansiella tillgångar

2 294

2 942

2 005

2 038

1 986

Resultat före skatt

2 295

2 942

2 005

2 038

1 986

Skatt på årets resultat

−477

−630

−430

−454

−443

Årets resultat

1 818

2 312

1 575

1 584

1 543

BALANSRÄKNING

2022-042021-042020-042019-042018-04
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Färdiga varor och handelsvaror

4 381

4 742

4 362

4 047

4 171

Kundfordringar

476

640

581

554

522

Kassa och bank

1 392

1 271

1 024

1 049

939

Summa omsättningstillgångar

6 469

6 841

6 224

6 537

6 142

Summa tillgångar

6 469

6 841

6 224

6 537

6 142

Summa fritt eget kapital

4 815

4 997

4 685

5 110

5 026

Summa eget kapital

5 055

5 237

4 925

5 350

5 266

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

234

274

303

264

9

Summa kortfristiga skulder

1 414

1 604

1 300

1 187

876

Summa eget kapital och skulder

6 469

6 841

6 224

6 537

6 142

Ladda ner gratis årsredovisning

Åbergs Vtc Parts Aktiebolag

Org.nr 556339-4237

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter