Proff
Proff

Åmåls Kommunfastigheter Aktiebolag

Org.nr556526-8520
AdressHjeltegatan 11, 662 30 Åmål

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

1 264

1 266

1 325

1 195

1 113

Löner övriga

17 433

11 840

15 422

15 262

15 251

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

151 680

151 602

149 962

146 489

147 341

Avskrivningar och nedskrivningar

-

-

-

-

-

Summa rörelsekostnader

−15

−2 593

0

0

0

Rörelseresultat efter avskrivningar

24 817

28 779

35 198

30 151

33 050

Utdelningar

0

0

9 500

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

343

257

274

188

124

Räntekostnader och liknande resultatposter

−9 852

−9 657

−9 597

−9 586

−10 721

Resultat efter finansiella tillgångar

2 858

7 420

14 442

9 207

10 890

Resultat före skatt

2 858

7 420

14 442

9 207

10 890

Skatt på årets resultat

−723

−2 663

−3 110

−1 951

−2 209

Årets resultat

2 135

4 757

11 332

7 256

8 681

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

906 568

773 318

678 085

649 606

653 504

Finansiella anläggningstillgångar

388

408

416

317

255

Summa anläggningstillgångar

906 956

773 726

678 501

649 923

653 759

Färdiga varor och handelsvaror

65

96

26

46

117

Kundfordringar

4 031

1 955

2 471

2 454

2 442

Kassa och bank

15 542

47 925

21 484

42 213

40 549

Summa omsättningstillgångar

30 987

63 628

31 434

52 790

48 923

Summa tillgångar

937 943

837 354

709 935

702 713

702 682

Summa fritt eget kapital

79 801

77 666

82 411

71 077

63 821

Summa eget kapital

119 928

117 793

122 538

111 204

103 948

Summa avsättningar

4 987

4 263

3 337

3 682

3 074

Summa långfristiga skulder

757 750

654 750

539 750

544 750

549 750

Leverantörsskulder

12 617

26 349

12 967

10 351

13 621

Summa kortfristiga skulder

55 278

60 548

44 312

43 077

45 910

Summa eget kapital och skulder

937 943

837 354

709 935

702 713

702 682

Ladda ner gratis årsredovisning

Åmåls Kommunfastigheter Aktiebolag

Org.nr 556526-8520

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter