Proff
Proff

Ölandstid AB

Org.nr556801-6769
AdressStorgatan 17, 829 50 Bergsjö

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-09-30

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

0

0

0

0

Löner övriga

-

0

0

0

0

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

25

0

0

14

0

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

0

−28

0

0

−46

Rörelseresultat efter avskrivningar

25

−28

0

14

−46

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

300

0

0

47

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Resultat efter finansiella tillgångar

25

271

0

14

1

Resultat före skatt

25

271

0

14

1

Skatt på årets resultat

−2

−3

0

0

0

Årets resultat

23

268

0

14

1

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

202

202

4 902

4 902

1 402

Summa anläggningstillgångar

202

202

4 902

4 902

1 402

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

0

0

0

Kassa och bank

0

0

1

1

41

Summa omsättningstillgångar

95

95

2 247

2 247

2 287

Summa tillgångar

297

297

7 149

7 149

3 689

Summa fritt eget kapital

379

356

88

88

74

Summa eget kapital

479

456

188

188

174

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

184

−184

0

0

0

Leverantörsskulder

0

0

0

0

0

Summa kortfristiga skulder

2

25

6 962

6 962

3 516

Summa eget kapital och skulder

297

297

7 149

7 149

3 689

Ladda ner gratis årsredovisning

Ölandstid AB

Org.nr 556801-6769

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter