Proff

Abb AB

Org.nr559193-0903
AdressKopparbergsvägen 2, 722 13 Västerås

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-30

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD7 0007 0007 0008 0000
Löner övriga2 032 0001 880 0001 883 0002 052 000381 000
Föreslagen utdelning236 0001 550 000300 00000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning16 852 00013 463 00011 916 00014 120 0002 761 000
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−14 944 000−11 874 000−10 962 000−16 975 000−2 572 000
Rörelseresultat efter avskrivningar1 908 0001 589 000954 000−2 855 000189 000
Finansiella intäkter47 00048 000−49 000104 0000
Finansiella kostnader−6 000−5 000−2 000−20 000−1 000
Resultat efter finansnetto1 949 0001 632 000903 000−2 771 000188 000
Resultat före skatt2 132 0001 991 0001 169 000−2 569 000120 000
Skatt på årets resultat−446 000−412 000−256 00028 000−25 000
Årets resultat1 686 0001 579 000913 000−2 541 00095 000

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar7 0006 0005 00015 00040 000
Materiella anläggningstillgångar623 000615 000622 000636 000889 000
Finansiella anläggningstillgångar303 000276 000262 000442 000231 000
Summa anläggningstillgångar933 000897 000889 0001 093 0001 160 000
Färdiga varor och handelsvaror3 735 0002 735 0002 496 0002 444 0002 582 000
Kundfordringar937 0003 667 0003 347 0003 297 0003 813 000
Kassa och bank36 00039 00040 00053 00068 000
Summa omsättningstillgångar9 179 0009 287 0008 404 0008 493 0007 397 000
Summa tillgångar10 112 00010 184 0009 293 0009 586 0008 557 000
Summa fritt eget kapital2 603 0003 917 0002 638 0001 725 0001 766 000
Summa eget kapital2 803 0004 117 0002 838 0001 925 0001 966 000
Summa avsättningar415 000376 000429 000591 000571 000
Summa långfristiga skulder00580 000567 000607 000
Leverantörsskulder2 230 0002 429 0002 235 0002 216 0002 731 000
Summa kortfristiga skulder6 787 0005 556 0005 282 0006 292 0005 069 000
Summa eget kapital och skulder10 112 00010 184 0009 293 0009 586 0008 557 000
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Abb AB

Org.nr 559193-0903

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter