Proff

Aderby & Wedin Investment AB

Org.nr559141-2779
AdressKungsbacka

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2017-12-20

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-0---
Löner övriga-0---
Föreslagen utdelning0000197

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning0039366387
Avskrivningar och nedskrivningar00−40−200
Summa rörelsekostnader−11−29−68−330−132
Rörelseresultat efter avskrivningar−11−29−2936255
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader0−1−3−12−2
Resultat efter finansnetto−11−29−3225254
Resultat före skatt−11−103−3225253
Skatt på årets resultat000−8−56
Årets resultat−11−103−3217197

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00080100
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar00080100
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar0001646
Kassa och bank000023
Summa omsättningstillgångar1411891261
Summa tillgångar14118171361
Summa fritt eget kapital−129−118−1517197
Summa eget kapital−79−683567247
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder005800
Leverantörsskulder5042203227
Summa kortfristiga skulder807225104114
Summa eget kapital och skulder14118171361
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Aderby & Wedin Investment AB

Org.nr 559141-2779

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter