Proff

Advokat Göran Persson AB

Org.nr556991-2537
AdressN. Drottningg. 16, 451 31 Uddevalla

Telefon: 0522-39080
Fax: 0522-16510

E-post:goran.persson.uddevalla@telia.com

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning204000177

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 5401 2041 2991 0451 797
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−1 155−1 020−1 067−1 009−895
Rörelseresultat efter avskrivningar38518423236902
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader00000
Resultat efter finansnetto38518423236902
Resultat före skatt385184232846932
Skatt på årets resultat−84−41−51−190−206
Årets resultat301143181656726

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar00000
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar1098525999935
Kassa och bank2 6812 5522 3192 6362 200
Summa omsättningstillgångar2 8312 6872 7832 7933 240
Summa tillgångar2 8312 6872 7832 7933 240
Summa fritt eget kapital2 1922 0882 1332 1361 657
Summa eget kapital2 2422 1382 1832 1861 707
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder361234239
Summa kortfristiga skulder269229280288404
Summa eget kapital och skulder2 8312 6872 7832 7933 240
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Advokat Göran Persson AB

Org.nr 556991-2537

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter