Proff
Proff

Aks Krog AB

Org.nr556851-4847
AdressKärra centrum 15, 425 34 Hisings Kärra

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

3 270

2 640

2 576

2 708

2 779

Avskrivningar och nedskrivningar

−32

−47

−52

−52

−52

Summa rörelsekostnader

−3 115

−2 408

−2 612

−2 526

−2 668

Rörelseresultat efter avskrivningar

155

232

−36

182

111

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−5

−13

−13

−17

−19

Resultat efter finansiella tillgångar

151

219

−50

165

92

Resultat före skatt

150

220

−50

165

92

Skatt på årets resultat

−34

−13

0

0

0

Årets resultat

116

207

−50

165

92

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

404

437

450

502

555

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

2

2

2

Summa anläggningstillgångar

404

437

452

504

557

Färdiga varor och handelsvaror

39

29

27

25

24

Kundfordringar

0

0

0

0

0

Kassa och bank

49

111

63

78

106

Summa omsättningstillgångar

557

308

222

258

423

Summa tillgångar

962

744

674

762

980

Summa fritt eget kapital

590

473

267

317

152

Summa eget kapital

690

573

367

417

252

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

108

84

62

93

141

Summa kortfristiga skulder

272

171

307

345

728

Summa eget kapital och skulder

962

744

674

762

980

Ladda ner gratis årsredovisning

Aks Krog AB

Org.nr 556851-4847

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter