Proff
Proff

Aktivitetsfabriken i Hudiksvall AB

Org.nr559148-8951
AdressKöpmanbergsvägen 1, 824 55 Hudiksvall

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2018-10-01

2018-02-12

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-09-30

LÖNER

2021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

7 201

3 312

11 990

4 358

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

−510

−108

Summa rörelsekostnader

−6 993

−4 278

−16 821

−4 326

Rörelseresultat efter avskrivningar

208

−966

−4 831

32

Utdelningar

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−8

−138

−157

−19

Resultat efter finansiella tillgångar

200

−1 104

−4 987

12

Resultat före skatt

9

5

25

13

Skatt på årets resultat

−4

0

−12

−10

Årets resultat

5

5

13

3

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

274

Materiella anläggningstillgångar

0

0

1 878

645

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

0

0

1 878

918

Färdiga varor och handelsvaror

500

0

315

168

Kundfordringar

380

84

163

200

Kassa och bank

183

324

261

56

Summa omsättningstillgångar

2 366

2 135

2 421

1 162

Summa tillgångar

2 366

2 135

4 299

2 080

Summa fritt eget kapital

26

21

16

3

Summa eget kapital

76

71

66

53

Summa avsättningar

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

94

420

609

Leverantörsskulder

599

411

1 754

542

Summa kortfristiga skulder

2 290

1 970

3 814

1 418

Summa eget kapital och skulder

2 366

2 135

4 299

2 080

Ladda ner gratis årsredovisning

Aktivitetsfabriken i Hudiksvall AB

Org.nr 559148-8951

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter