Proff
Proff

Alternativ Trafik i Bjuv Aktiebolag

Org.nr556353-5318
Telefon042-833 53
AdressHedenvägen 24, 267 90 Bjuv

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

2017-07-01

Slutdatum

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

2018-06-30

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

8 078

6 665

8 672

12 621

14 711

Avskrivningar och nedskrivningar

−920

−1 704

−1 754

−2 015

−2 016

Summa rörelsekostnader

−7 471

−7 170

−9 683

−12 857

−13 325

Rörelseresultat efter avskrivningar

607

−505

−1 011

−236

1 386

Utdelningar

0

0

0

0

400

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2

1

6

2

3

Räntekostnader och liknande resultatposter

−38

−60

−114

−134

−112

Resultat efter finansiella tillgångar

571

−564

−1 118

−367

1 277

Resultat före skatt

471

−480

−34

91

586

Skatt på årets resultat

−2

0

0

−35

−142

Årets resultat

469

−480

−34

56

444

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

986

1 906

3 610

5 364

7 514

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

986

1 906

3 610

5 364

7 514

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

752

77

316

1 807

1 983

Kassa och bank

728

546

508

175

425

Summa omsättningstillgångar

2 306

1 330

1 116

2 613

3 019

Summa tillgångar

3 292

3 235

4 725

7 977

10 533

Summa fritt eget kapital

849

379

860

894

1 238

Summa eget kapital

1 089

619

1 100

1 134

1 478

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

582

1 195

2 247

2 870

3 494

Leverantörsskulder

311

178

195

707

770

Summa kortfristiga skulder

1 522

1 421

1 295

2 805

3 936

Summa eget kapital och skulder

3 292

3 235

4 725

7 977

10 533

Ladda ner gratis årsredovisning

Alternativ Trafik i Bjuv Aktiebolag

Org.nr 556353-5318

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter