Proff

Arkitekthuset Sverige AB

Org.nr559003-6223
AdressÖSTRA STRANDGATAN 10, 553 24 Jönköping

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdatum

2022-05-01

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

Slutdatum

2023-04-30

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

LÖNER

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD00000
Löner övriga00000

RESULTATRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning00000
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−2−1−1−10−81
Rörelseresultat efter avskrivningar−2−1−1−10−81
Föreslagen utdelning01 800000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter8051 7865 3682 0001 000
Räntekostnader och liknande resultatposter00000
Resultat efter finansiella tillgångar8031 784−11 990919
Resultat före skatt8031 78402 0001 000
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat8031 78402 0001 000

BALANSRÄKNING

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar1 6261 6262 0327 4007 400
Summa anläggningstillgångar1 6261 6262 0327 4007 400
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank612 3712 60359524
Summa omsättningstillgångar8664 1637 9732 605605
Summa tillgångar2 4925 78910 00510 0058 005
Summa fritt eget kapital1 8775 1749 3909 3907 390
Summa eget kapital2 4775 7749 9909 9907 990
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder1515151515
Summa eget kapital och skulder2 4925 78910 00510 0058 005
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Arkitekthuset Sverige AB

Org.nr 559003-6223

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter