Proff

Art Clinic AB

Org.nr556572-7418
AdressValhallavägen 91, 114 28 Stockholm

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 1001 2411 4501 4301 360
Löner övriga116 678109 086114 40897 27798 726
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning345 538329 308340 922275 330280 399
Avskrivningar och nedskrivningar−25 728−25 415−7 793−5 860−7 382
Summa rörelsekostnader−382 648−360 182−336 043−267 402−276 576
Rörelseresultat efter avskrivningar−37 110−30 8744 8787 9283 823
Finansiella intäkter13000−650
Finansiella kostnader−5 571−6 832−342−513−229
Resultat efter finansnetto−42 668−37 7064 5367 4152 944
Resultat före skatt0−33 7065369 881485
Skatt på årets resultat00−296−21−475
Årets resultat0−33 7062409 86010

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar71 33189 1646801 157751
Materiella anläggningstillgångar30 92133 67435 55323 07426 322
Finansiella anläggningstillgångar001 30110 050150
Summa anläggningstillgångar102 252122 83837 53434 28127 223
Färdiga varor och handelsvaror7 0457 0166 0375 4464 291
Kundfordringar29 98927 94019 85515 75020 217
Kassa och bank05 57419 8967 4099 005
Summa omsättningstillgångar99 77258 08067 41064 22562 483
Summa tillgångar202 024180 918104 94398 50789 706
Summa fritt eget kapital18 25117 70024 84433 62924 507
Summa eget kapital18 87918 87926 02335 11425 254
Summa avsättningar2 1072 117000
Summa långfristiga skulder080 198000
Leverantörsskulder23 69021 39624 00320 14818 522
Summa kortfristiga skulder181 03879 12474 32058 79356 951
Summa eget kapital och skulder202 024180 918104 94398 50789 706
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Art Clinic AB

Org.nr 556572-7418

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter