Proff

Blentarps Däck & Mek AB

Org.nr556709-3215
AdressBlentarpsvägen 48, 275 62 Blentarp

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning040000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning2 5102 4551 9152 0192 006
Avskrivningar och nedskrivningar−37−29−32−34−31
Summa rörelsekostnader−2 466−2 345−1 916−1 899−1 899
Rörelseresultat efter avskrivningar3498−10121108
Finansiella intäkter00001
Finansiella kostnader−7−5−9−9−8
Resultat efter finansnetto2793−19112100
Resultat före skatt2894−19112100
Skatt på årets resultat−7−14000
Årets resultat2180−19112100

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar151147161193192
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar151147161193192
Färdiga varor och handelsvaror151161173182191
Kundfordringar5721340122
Kassa och bank00001
Summa omsättningstillgångar266231236281388
Summa tillgångar418379397474580
Summa fritt eget kapital56744592146
Summa eget kapital156174145192246
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder4728191114171
Leverantörsskulder1431033197117
Summa kortfristiga skulder21517661168163
Summa eget kapital och skulder418379397474580
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Blentarps Däck & Mek AB

Org.nr 556709-3215

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter