Proff

Bonnier News Local AB

Org.nr556004-1815
AdressWaldenströmsgatan 2, 802 80 Gävle

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD8838382 00711 180
Löner övriga286 755284 225362 641399 095364 344
Föreslagen utdelning107 969399 7717 00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 644 8451 547 8891 495 0421 428 0461 442 678
Avskrivningar och nedskrivningar−45 596−43 735−44 092−46 812−55 115
Summa rörelsekostnader−1 628 727−1 519 582−1 423 280−1 595 935−1 518 749
Rörelseresultat efter avskrivningar16 11828 30771 762−167 889−76 071
Finansiella intäkter15 399176 726−52 85716 107−5 240
Finansiella kostnader−69−2 524−708−2 672−15 770
Resultat efter finansnetto31 448202 50918 197−154 454−97 081
Resultat före skatt−33 502192 92217 816−133 684−52 567
Skatt på årets resultat−1 193−18 243−12 28225 8284 199
Årets resultat−34 695174 6795 534−107 856−48 368

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar130 422156 514193 977235 110322 741
Materiella anläggningstillgångar4 3635 2597 0429 56512 261
Finansiella anläggningstillgångar1 431 0711 046 470229 149128 55385 407
Summa anläggningstillgångar1 565 8561 208 243430 168373 228420 409
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar45 72846 99540 74672 13197 361
Kassa och bank038887287344
Summa omsättningstillgångar326 929529 540369 867367 788189 389
Summa tillgångar1 892 7851 737 783800 035741 016609 798
Summa fritt eget kapital1 266 4821 213 362236 757231 224−13 130
Summa eget kapital1 274 8121 220 278241 228235 69525 926
Summa avsättningar77086896817 55824 048
Summa långfristiga skulder00002 600
Leverantörsskulder41 05646 86146 91572 94976 419
Summa kortfristiga skulder611 336513 142553 609483 914527 120
Summa eget kapital och skulder1 892 7851 737 783800 035741 016609 798
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Bonnier News Local AB

Org.nr 556004-1815

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter