Proff

CapIQ Finansea Företagslån AB

Org.nr559150-1688
CapIQ Finans är ett företag verksamt inom Fakturaköp, Fakturabevakning, fakturadistrubution och inkasso för små och medelstora företag. Vi erbjuder ett enkelt och smidigt alternativ till traditionella krediter och fakturaköp för småföretagare. Fördelarna för dig som företagare är bland annat att du kommer igång direkt. Till skillnad från de stora bankerna fokuserar vi på mindre företag och ser mer på framtida betalningsmöjligheter än tidigare svårigheter. CapIQs plattform har stöd för både helautomatiserade och manuella digitala flöden där du som kund väljer när och vilka fakturor du vill skicka genom oss. Känner du dig bekvämare med att epost den eller de fakturor ni vill skicka genom oss så erbjuder vi även stöd för detta.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-02-22

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning700422290500
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−1 131−312−245−89−13
Rörelseresultat efter avskrivningar−43111044−39−13
Finansiella intäkter1103207
Finansiella kostnader−123−18−8−60
Resultat efter finansnetto−5449268−46−5
Resultat före skatt−5449268−46−5
Skatt på årets resultat0−19−500
Årets resultat−5447363−46−5

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar1801700
Summa anläggningstillgångar1801700
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00356540
Kassa och bank1368148
Summa omsättningstillgångar9419695416488
Summa tillgångar9599695586488
Summa fritt eget kapital−41413057−23−5
Summa eget kapital−3641801072745
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder15216820000
Leverantörsskulder864058263
Summa kortfristiga skulder1 1716222523643
Summa eget kapital och skulder9599695586488
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

CapIQ Finansea Företagslån AB

Org.nr 559150-1688

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus
Profile-7038044

Öppettider

Måndag
Dygnet runt
Tisdag
Dygnet runt
Onsdag
Dygnet runt
Torsdag
Dygnet runt
Fredag
Dygnet runt
Lördag
Dygnet runt
Söndag
Dygnet runt

Bli kund och se pris direkt på våran kundwebb, dygnet runt årets alla dagar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter