Proff

Creddo AB

Org.nr559207-3786

Creddo är en låneförmedlare vars fokus är att hjälpa små och medelstora företag att hitta det bästa företagslånet anpassat till företagets unika situation och behov. Tusentals låneansökningar från företagare verksamma inom branscher, bland annat byggbranschen, hotellbranschen, detaljhandel och e-handel samt hälso- och skönhetsbranschen, har slutförts sedan företaget startade år 2019.Med ett helt digitalt ansökningsflöde utvecklades Creddo för att göra det enklare för små och medelstora företag i Sverige att jämföra och välja de bästa företagslånet. Creddo finns idag närvarande i Sverige, Finland och Nederländerna. Vi förmedlar ofta lån till små och medelstora företag i intervallet 10 000 till 10 miljoner kronor. Ni är välkomna att påbörja en kostnadsfri, icke-bindande ansökan på vår hemsida.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-05-28

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD----
Löner övriga----
Föreslagen utdelning0000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Omsättning2 7742 4692 078118
Avskrivningar och nedskrivningar−745−658−144−24
Summa rörelsekostnader−6 444−3 996−6 734−2 797
Rörelseresultat efter avskrivningar−3 671−1 527−4 331−1 960
Finansiella intäkter−11 933−9 50000
Finansiella kostnader−1 957−91700
Resultat efter finansnetto−17 561−11 944−4 332−1 960
Resultat före skatt−17 561−11 944−4 332−1 960
Skatt på årets resultat0000
Årets resultat−17 561−11 944−4 332−1 960

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar4583 211876695
Materiella anläggningstillgångar0000
Finansiella anläggningstillgångar4 5305138000
Summa anläggningstillgångar4 9883 7241 676695
Färdiga varor och handelsvaror0000
Kundfordringar033234295
Kassa och bank4825 1843144 364
Summa omsättningstillgångar4825 5176564 460
Summa tillgångar5 4709 2412 3325 154
Summa fritt eget kapital1 0493 5301623 678
Summa eget kapital2 1024 3781 1084 440
Summa avsättningar0000
Summa långfristiga skulder04 58300
Leverantörsskulder92466185
Summa kortfristiga skulder3 3682791 223715
Summa eget kapital och skulder5 4709 2412 3325 154
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Creddo AB

Org.nr 559207-3786

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus
Profile-7043656

Öppettider

Måndag
09:00 - 17:00
Tisdag
09:00 - 17:00
Onsdag
09:00 - 17:00
Torsdag
09:00 - 17:00
Fredag
09:00 - 17:00

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter