Proff

Destination Halmstad AB

Org.nr556650-5227
AdressKungsgatan 25, 302 46 Halmstad

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 1821 1671 1141 0451 100
Löner övriga14 39312 32612 46614 42115 691
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning12 4176 6524 79310 30238 335
Avskrivningar och nedskrivningar−1 810−2 605−3 059−3 162−3 265
Summa rörelsekostnader−53 569−38 152−37 700−43 074−85 952
Rörelseresultat efter avskrivningar−41 152−31 500−32 907−32 772−47 617
Finansiella intäkter20000
Finansiella kostnader−394−249−249−352−414
Resultat efter finansnetto−41 544−31 749−33 156−33 124−48 031
Resultat före skatt9565134476469
Skatt på årets resultat−95−25−83−30−134
Årets resultat8612626146335

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar11 7177 2826 5609 45112 183
Finansiella anläggningstillgångar1212121232
Summa anläggningstillgångar11 7297 2946 5729 46312 215
Färdiga varor och handelsvaror10413096158212
Kundfordringar1 1712 2991 263761863
Kassa och bank1515151515
Summa omsättningstillgångar47 11346 10438 60735 28551 692
Summa tillgångar58 84253 39845 17944 74863 907
Summa fritt eget kapital2 0791 2181 192931884
Summa eget kapital2 1791 3181 2921 031984
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder12 0005 00003002 100
Leverantörsskulder83813 0798751 5812 215
Summa kortfristiga skulder44 66347 08043 88743 41760 823
Summa eget kapital och skulder58 84253 39845 17944 74863 907
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Destination Halmstad AB

Org.nr 556650-5227

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter