Proff
Proff

Dhs Bilservice AB

Org.nr556637-0960
AdressHejargränd 2, 721 33 Västerås

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

2017-05-01

Slutdatum

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

2018-04-30

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

3 257

3 147

3 544

3 369

3 329

Avskrivningar och nedskrivningar

−160

−84

−110

−60

−60

Summa rörelsekostnader

−2 976

−3 105

−3 328

−3 022

−3 075

Rörelseresultat efter avskrivningar

281

42

216

347

254

Utdelningar

0

0

0

0

180

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

4

6

Räntekostnader och liknande resultatposter

−110

−53

−12

−6

−12

Resultat efter finansiella tillgångar

172

−13

203

345

248

Resultat före skatt

62

5

203

346

249

Skatt på årets resultat

−71

−1

−60

−77

−59

Årets resultat

−9

4

143

269

190

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

1 469

287

200

60

211

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

1 469

287

200

60

211

Färdiga varor och handelsvaror

265

257

245

250

265

Kundfordringar

71

8

39

85

48

Kassa och bank

305

166

229

533

323

Summa omsättningstillgångar

1 523

1 940

708

999

738

Summa tillgångar

2 991

2 228

908

1 059

949

Summa fritt eget kapital

120

129

125

332

244

Summa eget kapital

224

233

229

436

348

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

884

1 527

177

0

0

Leverantörsskulder

130

111

198

216

151

Summa kortfristiga skulder

1 773

467

483

604

583

Summa eget kapital och skulder

2 991

2 228

908

1 059

949

Ladda ner gratis årsredovisning

Dhs Bilservice AB

Org.nr 556637-0960

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter