Proff

Doktor Hembesök Stockholm AB

Org.nr559082-5047
AdressOdenvägen 12, 181 32 Lidingö

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning0000150

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning4965292451701 160
Avskrivningar och nedskrivningar−57−57−5700
Summa rörelsekostnader−798−657−569−341−1 157
Rörelseresultat efter avskrivningar−293−128−324−1714
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader00000
Resultat efter finansnetto−293−128−324−1714
Resultat före skatt−293−128−142−1714
Skatt på årets resultat0000−1
Årets resultat−293−128−142−1713

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar2072653229364
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar2072653229364
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank5636836159261 423
Summa omsättningstillgångar6226847331 0731 928
Summa tillgångar8299491 0551 1661 992
Summa fritt eget kapital−316−23104246417
Summa eget kapital−26627154296467
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder150150150150150
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder9457727515381 193
Summa eget kapital och skulder8299491 0551 1661 992
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Doktor Hembesök Stockholm AB

Org.nr 559082-5047

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter