Proff
Proff

Edw. Wessmans Elektriska Aktiebolag

Org.nr556107-6828
AdressJovisgatan 6, 151 72 Södertälje

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

7 554

7 463

7 780

8 547

8 310

Avskrivningar och nedskrivningar

0

0

0

−33

−33

Summa rörelsekostnader

−7 228

−7 138

−7 556

−8 289

−8 390

Rörelseresultat efter avskrivningar

326

325

224

258

−80

Utdelningar

200

200

100

100

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

171

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−2

−2

−1

−2

−2

Resultat efter finansiella tillgångar

495

323

222

257

−81

Resultat före skatt

941

333

166

227

−16

Skatt på årets resultat

−200

−73

−36

−53

0

Årets resultat

741

260

130

174

−16

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

33

Finansiella anläggningstillgångar

246

246

191

147

191

Summa anläggningstillgångar

246

246

191

147

224

Färdiga varor och handelsvaror

697

627

700

638

703

Kundfordringar

275

207

319

579

384

Kassa och bank

1 976

1 957

1 550

1 452

1 005

Summa omsättningstillgångar

3 063

2 867

2 752

2 891

2 338

Summa tillgångar

3 310

3 113

2 943

3 039

2 561

Summa fritt eget kapital

1 922

1 381

1 221

1 192

1 018

Summa eget kapital

2 042

1 501

1 341

1 312

1 138

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

570

633

640

856

820

Summa kortfristiga skulder

1 267

1 165

1 145

1 327

1 053

Summa eget kapital och skulder

3 310

3 113

2 943

3 039

2 561

Ladda ner gratis årsredovisning

Edw. Wessmans Elektriska Aktiebolag

Org.nr 556107-6828

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter