Proff

Elbesök i Sverige AB

Org.nr556673-7879
AdressHollywoodvägen 91, 192 77 Sollentuna

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning4003504000300

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning3 6083 4922 6472 2392 605
Avskrivningar och nedskrivningar−103−56−56−27−25
Summa rörelsekostnader−2 662−3 593−2 399−1 865−2 145
Rörelseresultat efter avskrivningar620227248374461
Finansiella intäkter71000
Finansiella kostnader00000
Resultat efter finansnetto627228248374461
Resultat före skatt627227249374462
Skatt på årets resultat−131−48−53−82−101
Årets resultat496179196292361

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar3221161718398
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar3221161718398
Färdiga varor och handelsvaror69395584340
Kundfordringar18820149042223
Kassa och bank1 124817442866451
Summa omsättningstillgångar1 3841 5911 068974714
Summa tillgångar1 7061 7061 2401 057813
Summa fritt eget kapital679532753557565
Summa eget kapital779632853657665
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder745441989350
Summa kortfristiga skulder9271 074387399147
Summa eget kapital och skulder1 7061 7061 2401 057813
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Elbesök i Sverige AB

Org.nr 556673-7879

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter