Proff
Proff

Eltjänst i Fellingsbro Aktiebolag

Org.nr556234-8283
AdressBergsvägen 11, 732 71 Fellingsbro

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-042021-042020-042019-042018-04
Startdatum

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

2017-05-01

Slutdatum

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

2018-04-30

LÖNER

2022-042021-042020-042019-042018-04
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-042021-042020-042019-042018-04
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

7 432

7 628

7 634

6 023

5 103

Avskrivningar och nedskrivningar

−26

−12

−12

−12

−12

Summa rörelsekostnader

−7 356

−7 188

−7 232

−5 436

−5 318

Rörelseresultat efter avskrivningar

76

440

401

587

−216

Utdelningar

100

200

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−8

−13

−15

−15

−17

Resultat efter finansiella tillgångar

69

427

387

572

−233

Resultat före skatt

68

327

292

486

−233

Skatt på årets resultat

−18

−74

−66

−58

0

Årets resultat

50

253

226

428

−233

BALANSRÄKNING

2022-042021-042020-042019-042018-04
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

626

515

527

539

551

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

81

114

17

Summa anläggningstillgångar

626

515

609

653

568

Färdiga varor och handelsvaror

218

146

131

155

151

Kundfordringar

2 196

1 789

1 632

1 151

535

Kassa och bank

159

407

122

454

414

Summa omsättningstillgångar

2 836

3 223

2 642

1 944

1 708

Summa tillgångar

3 462

3 738

3 250

2 597

2 276

Summa fritt eget kapital

1 010

1 160

907

681

253

Summa eget kapital

1 130

1 280

1 027

801

373

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

327

366

410

434

438

Leverantörsskulder

349

420

494

249

151

Summa kortfristiga skulder

1 724

1 813

1 634

1 277

1 466

Summa eget kapital och skulder

3 462

3 738

3 250

2 597

2 276

Ladda ner gratis årsredovisning

Eltjänst i Fellingsbro Aktiebolag

Org.nr 556234-8283

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter