Proff
Proff

Firma Veronica Ekdahl AB

Org.nr556976-5620
AdressLadugårdsgatan 3, 553 38 Jönköping

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-072021-072020-072019-072018-07
Startdatum

2021-08-01

2020-08-01

2019-08-01

2018-08-01

2017-08-01

Slutdatum

2022-07-31

2021-07-31

2020-07-31

2019-07-31

2018-07-31

LÖNER

2022-072021-072020-072019-072018-07
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-072021-072020-072019-072018-07
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

8 838

7 044

5 860

5 178

4 632

Avskrivningar och nedskrivningar

−37

−37

−33

−30

−30

Summa rörelsekostnader

−8 123

−6 665

−5 420

−4 745

−4 456

Rörelseresultat efter avskrivningar

716

378

440

434

177

Utdelningar

0

0

0

0

200

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−2

−1

0

0

0

Resultat efter finansiella tillgångar

714

377

439

434

176

Resultat före skatt

580

390

345

294

176

Skatt på årets resultat

−122

−85

−74

−48

0

Årets resultat

458

305

271

246

176

BALANSRÄKNING

2022-072021-072020-072019-072018-07
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

35

50

65

80

95

Materiella anläggningstillgångar

58

80

102

84

98

Finansiella anläggningstillgångar

400

400

400

400

160

Summa anläggningstillgångar

493

530

567

563

353

Färdiga varor och handelsvaror

0

5

6

5

10

Kundfordringar

0

0

14

6

0

Kassa och bank

3 418

2 355

1 720

989

887

Summa omsättningstillgångar

3 575

2 526

1 829

1 082

999

Summa tillgångar

4 068

3 056

2 397

1 646

1 353

Summa fritt eget kapital

1 194

736

431

287

241

Summa eget kapital

1 244

786

481

337

291

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

135

48

11

0

94

Summa kortfristiga skulder

2 470

2 050

1 682

1 169

1 062

Summa eget kapital och skulder

4 068

3 056

2 397

1 646

1 353

Ladda ner gratis årsredovisning

Firma Veronica Ekdahl AB

Org.nr 556976-5620

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter