Proff

Friskgymnasten i Mora AB

Org.nr559122-0917
AdressOståkersvägen 46, 792 33 Mora

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2017-08-21

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning974963937787897
Avskrivningar och nedskrivningar−41−70−70−70−99
Summa rörelsekostnader−893−901−716−671−832
Rörelseresultat efter avskrivningar826122211665
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader−1−9−10−9−16
Resultat efter finansnetto815121210849
Resultat före skatt8110715610850
Skatt på årets resultat−18−25−35−24−12
Årets resultat63821218438

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar041111181251
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar041111181251
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar103214
Kassa och bank44039641616175
Summa omsättningstillgångar51043543220097
Summa tillgångar510476543381348
Summa fritt eget kapital38732524312238
Summa eget kapital43737529317288
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder003787137
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder72101157122123
Summa eget kapital och skulder510476543381348
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Friskgymnasten i Mora AB

Org.nr 559122-0917

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter