Proff

Göteborg Energi Nät Aktiebolag

Högsta kreditvärdighet

Högsta kreditvärdighet

Org.nr556379-2729
AdressBox 53, 40120 Göteborg

Vi är ett elnätsbolag och en del av Göteborg Energi. Förutom att underhålla och bygga ut elnätet, jobbar vi också för ett större mål; ett hållbart Göteborg.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 3271 2991 2001 1821 038
Löner övriga81 54876 65668 59164 72161 540

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 318 6921 274 4391 264 0131 172 4041 141 710
Avskrivningar och nedskrivningar−173 867−159 185−136 910−130 277−128 981
Summa rörelsekostnader−1 012 730−942 511−945 597−875 138−880 051
Rörelseresultat efter avskrivningar305 962331 928318 416297 266261 659
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter3 4471 7524111540
Räntekostnader och liknande resultatposter−15 476−17 524−19 172−16 088−20 138
Resultat efter finansiella tillgångar293 796315 746299 655281 332241 521
Resultat före skatt44 662−3 264−6 690−864506
Skatt på årets resultat−4 8985 6071 315172−167
Årets resultat39 7642 343−5 375−692339

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar95 20884 10174 75164 21855 137
Materiella anläggningstillgångar3 270 5973 080 0282 914 5712 703 8402 565 062
Finansiella anläggningstillgångar2 5237 4201 773459287
Summa anläggningstillgångar3 368 3283 171 5492 991 0952 768 5172 620 486
Färdiga varor och handelsvaror10 8657 97516 4417 8298 921
Kundfordringar00000
Kassa och bank5 773165 23500
Summa omsättningstillgångar413 058245 049152 406133 378172 839
Summa tillgångar3 781 3863 416 5983 143 5012 901 8952 793 325
Summa fritt eget kapital166 342126 578124 235129 610130 302
Summa eget kapital178 342138 578136 235141 610142 302
Summa avsättningar12 24511 8408 6092 1441 340
Summa långfristiga skulder1 227 2321 077 232200 000677 232677 232
Leverantörsskulder49 18832 92156 56037 32737 011
Summa kortfristiga skulder344 802310 2491 027 991360 901284 264
Summa eget kapital och skulder3 781 3863 416 5983 143 5012 901 8952 793 325
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Göteborg Energi Nät Aktiebolag

Org.nr 556379-2729

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter