Proff

Gekås Ullared AB

Org.nr556399-0877
AdressDanska Vägen 13, 311 60 Ullared
Del avGekås AB

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD4 1002 1542 2794 8474 937
Löner övriga419 945346 787327 435410 319320 474
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning4 613 5803 962 3323 336 5994 567 8394 184 345
Avskrivningar och nedskrivningar−119 104−121 244−111 112−112 583−87 093
Summa rörelsekostnader−4 243 222−3 639 573−3 190 760−4 267 763−3 862 348
Rörelseresultat efter avskrivningar370 358322 759145 839300 076321 997
Finansiella intäkter17 106−18 0371 1261 4851 991
Finansiella kostnader−8 292−21 574−18 623−5 847−1 105
Resultat efter finansnetto379 172283 148128 342295 714322 883
Resultat före skatt354 494234 045164 929273 796333 865
Skatt på årets resultat−75 110−63 192−35 705−60 341−74 874
Årets resultat279 384170 853129 224213 455258 991

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar376287112180
Materiella anläggningstillgångar1 416 7111 463 8921 556 5011 460 0281 101 841
Finansiella anläggningstillgångar1 012 485161 386166 003150 936150 033
Summa anläggningstillgångar2 429 2331 625 3401 722 5911 611 0761 252 054
Färdiga varor och handelsvaror835 166552 709569 811506 792495 284
Kundfordringar16 8766 2987 4989 3795 486
Kassa och bank0101 140158 559242 985381 873
Summa omsättningstillgångar920 5901 841 6231 771 5111 867 0091 906 121
Summa tillgångar3 349 8233 466 9633 494 1023 478 0853 158 175
Summa fritt eget kapital1 931 4861 652 1021 481 2491 352 0261 938 539
Summa eget kapital1 955 4861 676 1021 505 2491 376 0261 962 539
Summa avsättningar2 4032 4532 5042 5542 605
Summa långfristiga skulder16 375435 854879 728880 03111 046
Leverantörsskulder245 381249 652142 145234 483221 203
Summa kortfristiga skulder660 311634 528364 706440 972410 527
Summa eget kapital och skulder3 349 8233 466 9633 494 1023 478 0853 158 175
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Gekås Ullared AB

Org.nr 556399-0877

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter