Proff

Gkn Aerospace Sweden AB

Org.nr556029-0347
AdressFlygmotorvägen 1, 461 38 Trollhättan

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD2 9203 7462 0007 2968 374
Löner övriga1 108 9041 063 7081 185 0001 206 5501 121 204

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning12 604 4387 905 3636 931 00012 316 5799 300 649
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−9 343−39 023−162 000−12 512−84 695
Rörelseresultat efter avskrivningar3 062 774526 427783 0002 403 612−512 043
Föreslagen utdelning01 499 400000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter907 505563 071229 000308 379153 831
Räntekostnader och liknande resultatposter−367 858−249 2400−865−1 165
Resultat efter finansiella tillgångar3 602 421840 258501 0002 600 623−435 299
Resultat före skatt2 607 456215 655528 0001 795 708−690 728
Skatt på årets resultat97 42219 906−185 000−74 489143 267
Årets resultat2 704 878235 561343 0001 721 219−547 461

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar2 960 424774 843828 000883 229961 073
Materiella anläggningstillgångar1 265 7561 310 3651 452 0001 571 6381 283 560
Finansiella anläggningstillgångar5 983 8954 282 6714 221 0004 856 1161 857 198
Summa anläggningstillgångar10 210 0756 367 8796 501 0007 310 9834 101 831
Färdiga varor och handelsvaror1 619 5131 319 7881 341 0001 690 7441 655 525
Kundfordringar1 525 0471 415 5661 473 0001 722 7312 245 842
Kassa och bank3 0147 3335 0003314 779
Summa omsättningstillgångar10 128 3758 625 7886 565 0007 797 8958 036 151
Summa tillgångar20 338 45014 993 66713 065 00015 108 87812 137 982
Summa fritt eget kapital4 417 9343 212 4562 977 0002 633 538912 319
Summa eget kapital4 585 9343 380 4563 145 0002 801 5381 080 319
Summa avsättningar247 706306 555430 000767 645883 001
Summa långfristiga skulder2 166 1921 654 9371 297 0001 841 8371 796 892
Leverantörsskulder1 422 168940 561751 0001 451 1391 200 968
Summa kortfristiga skulder11 594 1858 302 2516 887 0008 363 5117 068 338
Summa eget kapital och skulder20 338 45014 993 66713 065 00015 108 87812 137 982
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Gkn Aerospace Sweden AB

Org.nr 556029-0347

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter