Proff

Håltagarna i Skåne AB

Nordiskt Tillväxtcertifikat

Nordiskt Tillväxtcertifikat

Org.nr556361-3594
AdressTågarpsv. 79, 261 76 Asmundtorp
Håltagarna i Skåne är ett komplett rivningsföretag med en bred och miljöanpassad maskinell utrustning. Många års erfarenhet av specialiserade rivningar. När den tunga rivningen har blivit så stor i vår verksamhet har vi tagit beslutet om att starta dotterbolaget LA DEMOLITION AB. Då vi kommer att dela upp verksamheterna beronde på typ av projekt. Vi har kvalificerad och erfaren personal med rätt kompetens för alla sorters rivningsarbeten och saneringsarbeten. Vår personal har alla certifikat för att utföra dessa arbeten. Vi arbetar rikstäckande.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-042021-042020-042019-042018-04
Startdatum

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

2017-05-01

Slutdatum

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

2018-04-30

LÖNER

2022-042021-042020-042019-042018-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-0---
Löner övriga6 0053 634---

RESULTATRÄKNING

2022-042021-042020-042019-042018-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning59 68058 25553 41831 28630 561
Avskrivningar och nedskrivningar−650−630−524−696−994
Summa rörelsekostnader−53 493−57 764−51 331−30 238−26 852
Rörelseresultat efter avskrivningar6 1874912 0871 0493 709
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter000048
Räntekostnader och liknande resultatposter−1−3−24−13−1
Resultat efter finansiella tillgångar6 1864872 0631 0353 756
Resultat före skatt4 6864871 5718613 091
Skatt på årets resultat−985−100−345−191−687
Årets resultat3 7013871 2266702 404

BALANSRÄKNING

2022-042021-042020-042019-042018-04
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar3641 0081 1329641 052
Finansiella anläggningstillgångar11111
Summa anläggningstillgångar3651 0091 1339651 053
Färdiga varor och handelsvaror100100100225225
Kundfordringar6 2772 8393 532152130
Kassa och bank6 8715 2366 9717 5472 561
Summa omsättningstillgångar28 14918 37115 17810 19411 842
Summa tillgångar28 51419 38116 31111 16012 895
Summa fritt eget kapital10 4386 7376 3505 1234 453
Summa eget kapital10 5586 8576 4705 2434 573
Summa avsättningar4345505050
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder6 1852 3631 8112 3572 671
Summa kortfristiga skulder14 61310 6797 9914 5587 106
Summa eget kapital och skulder28 51419 38116 31111 16012 895
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Håltagarna i Skåne AB

Org.nr 556361-3594

Profile-6974153

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter