Proff
Proff

H Press AB

Org.nr556949-2316
AdressSpecksrum 6, 621 55 Visby

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

803

1 037

1 063

782

1 003

Avskrivningar och nedskrivningar

−1

0

0

0

0

Summa rörelsekostnader

−939

−1 223

−1 065

−1 073

−1 343

Rörelseresultat efter avskrivningar

−136

−186

−2

−291

−340

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−1

−6

−9

−11

−9

Resultat efter finansiella tillgångar

−137

−191

−11

−303

−349

Resultat före skatt

−137

−191

−11

−303

−349

Skatt på årets resultat

0

0

0

0

0

Årets resultat

−137

−191

−11

−303

−349

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

26

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Finansiella anläggningstillgångar

4

4

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

30

4

0

0

0

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

116

74

196

2

35

Kassa och bank

40

31

6

91

63

Summa omsättningstillgångar

174

113

171

134

108

Summa tillgångar

204

117

171

134

108

Summa fritt eget kapital

−122

−185

−24

−213

−185

Summa eget kapital

−66

−129

32

−157

−129

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

12

53

10

108

94

Summa kortfristiga skulder

270

246

139

291

237

Summa eget kapital och skulder

204

117

171

134

108

Ladda ner gratis årsredovisning

H Press AB

Org.nr 556949-2316

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter