Proff

Hedjerson Mat och Vin AB

Org.nr556798-4223
Chambre separée! Ett chambre separée är ett “rum i rummet”, från början kanske ett sätt att markera det privata just när krogen blev allas offentlighet. Ett bistrofierat vardagsrum. En exklusivitet, som antites till bistrons avdramatiserade och öppna stora ytor och gemenskap kring klassiska rätter med få valmöjligheter på menyn. Chambre separée är alltså en liten oas av motstånd. Kontaktpersoner Daniel hedjerson VD / Högsta Ansvarig, 0707-286565

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD--0--
Löner övriga--0--

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning15 44511 80610 36311 90811 484
Avskrivningar och nedskrivningar−566−530−374−378−299
Summa rörelsekostnader−16 194−11 379−11 183−11 947−11 668
Rörelseresultat efter avskrivningar−748426−819−38−185
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter−140−89−29−30−56
Resultat efter finansiella tillgångar−888337−848−69−241
Resultat före skatt−888337−848−69−241
Skatt på årets resultat0−32000
Årets resultat−888305−848−69−241

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar1 3001 8002 300648997
Materiella anläggningstillgångar679123752555
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar1 9791 9232 3756741 052
Färdiga varor och handelsvaror420573419427501
Kundfordringar00311791
Kassa och bank135327125454150
Summa omsättningstillgångar2 8012 4491 5791 099965
Summa tillgångar4 7804 3723 9541 7732 017
Summa fritt eget kapital−510−122−928−180−211
Summa eget kapital6221 407998320389
Summa avsättningar26837147400
Summa långfristiga skulder578000333
Leverantörsskulder778429556655493
Summa kortfristiga skulder3 3132 5942 4811 4531 296
Summa eget kapital och skulder4 7804 3723 9541 7732 017
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Hedjerson Mat och Vin AB

Org.nr 556798-4223

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter